Adaugă un NIR

Ce este o notă de intrare și recepție?

NIR-ul este abrevierea de la Notă de Intrare și Recepție (sau Notă de Recepție și Constatare de Diferențe) și este un document justificativ utilizat pentru recepția bunurilor achiziționate (mărfuri) și încărcarea lor în gestiune.

Acesta se întocmește în dublu exemplar la sosirea mărfurilor de la furnizor și la intrarea acestora în gestiunea unității. Se completează în baza facturilor sau a avizului de însoțire a mărfii.

Vezi aici un model de NIR

 

Ce informații conține un NIR?

  • Denumirea unității
  • Denumirea, numărul și data întocmirii formularului
  • Numele furnizorului
  • Numărul facturii sau avizului de însoțire al mărfii
  • Denumirea bunurilor recepționate, unitatea de măsură, cantitatea conform documentelor însoțitoare; cantitatea recepționată, prețul unitar și valoarea;
  • Prețul de achiziție al cantității recepționate, adaosul comercial unitar și total, prețul de achiziție unitar plus adaosul comercial, valoarea la preț de vânzare (inclusiv tva)
  • Comisia de recepție sau gestionarul (nume, prenume și semnătură)

 

Cum poți adăuga un NIR in Digitail?

Vei găsi opțiunea în  Gestiune -> Acțiuni -> Recepție de la furnizor

 

I. Detalii NIR

În această secțiune, se completează informațiile despre formularul întocmit. Denumirea și numărul vor fi precompletate automat (în ordine crescătoare). Poți alege ușor furnizorul și agentul din nomenclatoarele existente, iar comisia de recepție va fi sugerată în funcție de documentele generate anterior.

 

II. Detalii factură

 În a doua secțiune, se trec informațiile cu privire la factura sau avizul de însoțire al mărfii, primit de la furnizor.

 

III. Detalii produse

 În ultima secțiune, se trec informațiile referitoare la produse (mărfuri).

De exemplu, dacă am primit produsul „Stronghold” îl putem căuta direct în nomenclator, iar după ce îl selectăm se va completa în mod automat categoria din care face parte, producătorul, unitatea și subunitatea de măsură, precum și formula dintre ele și cota de TVA.


Tot ce rămâne de completat sunt: dată de expirare (putem lăsa liber dacă este un produs care nu expiră, de exemplu un accesoriu), lotul (câmp opțional), cantitatea primită și prețul unitar, precum și discontul oferit de furnizor. Pentru a putea vinde produsele intrate este necesar să introducem și prețul final de vânzare (în acest caz, adaosul va fi calculat automat) sau putem introduce adaosul procentual pe care vrem să îl punem, iar prețul va fi calculat automat.

În cazul în care ai un produs nu se află în nomenclator, îl poți adăuga direct de aici completând toate câmpurile necesare. Acesta va fi salvat în nomenclatorul clinicii, iar data viitoare când ai nevoie de el, îl poți folosi fără a mai adăuga toate detaliile din nou.